nany-nub

MUDr. Olga Železnová

Jsem psychoterapeut

Během 20 let práce jsem věnovala své znalosti a svou duši mnoha pacientům.

Psychoterapeut je pouze průvodcem labyrintem lidské duše. Může ukázat směr,

kde je schován poklad. Ale najít ten poklad musí sám pacient. Mnohým se to daří.

Jaké jsou mé hlavní principy při práci?

  • Profesionalita: Přání pomáhat je málo, důležitější je schopnost pomoci
  • Terapeutické metody bez použití léčivých přípravků: V práci používám různé psychotechniky: symbolodrama (psychoterapie Leunera), tělesně orientovanou psychoterapii, gestalt, racionální psychoterapii. Neléčí metoda, ale lékař – výborná psychotechnika v rukou diletanta je  totéž, co ostrý skalpel v rukou nezkušeného chirurga.

  • Fyziologické postupy a techniky: Veškeré duševní procesy, které probíhají v životě člověka, jsou výsledkem biochemických, bioelektrických a dalších biologických procesů. V tomto pomáhá práce s tělem a s dechem. Teprve potom je možné použít klasické metody psychoterapie a budovat zdravý osobní postoj.

olga_zeleznova

nany-nub

Metody léčby

nany-nub

Na problém nebuďte sami

Lidé  jsou občas přesvědčeni, že své problémy mohou zvládnout sami, bez odborné pomoci. Tato situace je stejná, jako když se rozhodnete sami si ušít kalhoty, aniž byste to před tím dělali. Obstaráte si informace a vše potřebné, ale pravděpodobně vám ušití bude trvat hodně dlouho a ještě riskujete, že vám vůbec nebudou pasovat. Příště určitě tuto práci přenecháte zkušené švadleně. Vaše problémy jsou na tom podobně. Můžete je řešit sám, třeba celý život a nebo je  přenechat zkušenému terapeutovi. Jako příklad můžeme uvést problém strach. Se strachem se dá žít, ale bere nám hodně energie, kterou můžeme využít na něco jiného. Existují metody, které nám pomohou zbavit se ho. Tak je to i s jinými problémy.

Tělo má svou paměť

Tělo si důkladně ukládá informace o všech prožitých stresech, které člověk během svého života prožil. Příroda mu nadělila přirozené biologické zdroje, které lidské tělo využívá v těžkých a vypjatých životních situacích, kdy je toto vypětí opodstatněno. Taková reakce organizmu se nazývá boj nebo útěk. Má dvě složky, dech a svalové napětí, které automaticky reagují na reálné nebezpečí. Vedle toho se setkáváme s psychologickým stresem, který vyvolává v našem těle stejné fyziologické procesy.Mozek totiž nevnímá rozdíl mezi realitou a smyšleností, odpovídá pouze na impulzy, které mu byly vyslány.

Duše promlouvá přes tělo

Počet terapií nemusí být mnoho, výsledky se mohou dostavit již po 12 – 18 sezeních, na rozdíl od psychoanalýzy, která tvá 1,5 – 3 roky. Výsledky jsou dlouhodobé a úspěšné téměř ve všech sférách, ve kterých vznikají lidské problémy. Postihuje jak příčiny onemocnění, tak i psychické problémy, jako neurózy, deprese, různé typy strachů, sexuální problémy, vaginismus, je nenahraditelná při práci s lidmi, kteří se stali obětí sexuálního násilí. Touto cestou se dají řešit partnerské a rodinné vztahy, anorexie, závislost na drogách, nízké sebevědomí, obezita, posttraumatické stavy. Například nadváha je především psychologický problém a hlavní příčina bývá často v nedostatku sebelásky. Tito lidé hledají lásku a úctu u druhých a myslí si, že ji získají tím, když budou mít o pár kilo méně, že štíhlost jim zajistí oblíbenost, spokojenost, najdou si dobrou práci a skvělého partnera. Po náročné a úspěšné léčbě rakoviny chemoterapií často dochází k návratu nemoci třeba za několik let, protože stále nebyla odstraněna hlavní příčina jejího vzniku. V tomto případě je problém v psychice a nemoc nás opět důrazně upozornila, že stále děláme tytéž chyby. Rakovina je vlastně obraz naší duše, kterou uvnitř něco „žere“ a volá takto o pomoc. Sami se přitom můžeme navenek cítit spokojeně, máme jen běžné problémy, které přináší život a divíme se, proč nás postihla tak děsivá nemoc. Tělová terapie je metoda, která působí na pacienta relaxačním způsobem, postupně odkrývá a odstraňuje příčiny, proč došlo v systému ke zkratu.
Všechny reakce, které v těle probíhají jsou univerzální, proto i způsob terapie má u všech pacientů stejný základ. Důležitý je první krok, který musí vycházet od pacienta. Pak příjde na řadu tolerance dr. Olgy, její citlivý přístup a schopnost neodmítat žádný problém. Stále se učí od svých pacientů, jsou to velké osobnosti a je u nich třeba odkrýt to, co je uhnízděno uvnitř jako zánět, o kterém nevíme, způsobuje nám však problémy a ty se projevují jen v konkrétních situacích a my nevíme, proč tomu tak je, proč jsme zrovna tohle cítili, proč jsme se právě takto zachovali a co se v nás odehrává.

Průběh terapie

Prvních několik sezení je soustředěno na uvolňování a odbourávání stresů a napětí v těle. Klient si lehne na podložku a vnímá teplé ruce paní doktorky, která pomalými pohyby uvolňuje ruce, nohy a hlavu. Těmito, pro pacienta, příjemnými pocity, se podvědomí uvolní a pak může na řadu přijít vizualizace. Po ní  následuje psychologický rozbor a nakonec vlastní terapie. Na program  se dostane i kreslení obrázků, ze kterých se dají zjistit vnitřní bloky a stav dotyčného člověka, rozborem se může o sobě mnohé dozvědět a pomoci mu v dalším osobním růstu.Klientovi se po několika setkáních, díky tělesné terapii, uvolní napjaté svaly a povolí šlachy, které napětí umocňují.

Nejkratší cesta do povědomí

V psychoterapii existuje několik proudů, pracuje se buď přímo s psychikou člověka nebo s jeho tělem. Oba přístupy umožňují řešit problémy hluboko skryté v našem podvědomí.

Metoda dr. Olgy Železnové vychází z klasické psychoterapie Sigmunda Freuda. Byl první, kdo hlásal, že Já je především vyjádřením tělesného Já. Sám se však v praxi přímému kontaktu s tělem pacienta vyhýbal. Za zakladatele tělesné terapie je považován Freudův žák Vilhelm Reich, který propojil základní myšlenky psychologie, fyziologie a biologie. Tvrdil, že každý typ neurózy se projeví zcela konkrétním sevřením a napětím ve svalech. K dalším průkopníkům patří bioenergetik Alexander Louen. Prohlásil, že tělesná terapie je způsob léčení duše pomocí práce s tělem. Naše Já se projevuje nejen v psychice, ale i v těle a je možné vrátit život duši skrze práci s tělem. Jestliže Freud považoval sny za královskou cestu do podvědomí, tak práce s tělem je nejkratší cestou do podvědomí.

Učíme se citům

Technik v této oblasti tělesné terapie je celá řada. Paní doktorka ráda používá hru s rukama. Klient zavře oči a dotýká se svou rukou její. Dostává přitom různé úkoly, aby například vyjádřil dotykem lásku, štěstí, kamarádství, koketování, blaženost. Pohyb totiž o nás řekne velmi mnoho. Naše potřeby, přání, i to, co úplně odmítáme.

Známkou dospělosti je, že člověk přijímá za svůj život plnou zodpovědnost, ať je mu sedm nebo sedmdesát. Nedospělý člověk se cítí vždy jako oběť, život se mu jeví jako nespravedlivý, všichni se k němu chovají špatně, ubližují mu. Jak myslíme, takoví jsme a to dostaneme. Cítíme-li se jako oběť, obětí budeme. Cítíme-li se za něco vinni, život se postará, abychom se cítili ještě hůře. Vezmeme-li ale zodpovědnost za situaci, do které jsme se dostali a vyvodíme z ní patřičné důsledky, bude to chování dospělé. A v tom je rozdíl. Naše štěstí tedy spočívá především ve způsobu našeho myšlení a přístupu k životu. Když ten změníme, změní se nám i život. A to přece stojí za to.

nany-nub

Klienti

nany-nub

Vážená paní Olgo!
Předně bych Vám chtěl moc poděkovat za péči, kterou jste Mišce věnovala... Před pár dny se nám narodil krásný chlapeček a já osobně si myslím, že z velké části na to mělo vliv i Vaše působení na Mišku...
S velkou úctou a pozdravem
Štastný táta a manžel

J. D.

J. D.

Manžel klientky

Děkuji, Olgo. Pomohla jste mi změnit život, který jsem se snažil skončit, na život, který si užívám. Z depresivní „oběti“ se stal spokojený a docela vyrovnaný člověk. A z mlčícího introverta je teď přátelský, společenský tvor. Občas tomu stále ještě nemůžu uvěřit. A lidi, co mě znají dlouho, taky ne.

Ondřej

Ondřej

Klient
nany-nub

Máte-li pocit, že je s vaším životem něco v nepořádku, například se v něm opakují podobné nepříjemné situace, jste opakovaně konfrontováni s lidmi, kteří vás něčím rozčilují, máte spoustu strachů, které neumíte překonat, je ta pravá chvíle na návštěvu u paní doktorky Olgy. Její metoda je tak účinná proto, že v sobě spojuje aspekt tělesný i psychologický. Jediné, co vyžaduje od vás, je vyšetřit každý týden hodinu času a chuť se pustit do rozplétání uzlů vašeho života. Je to docela práce, ale pokud jste k sobě upřímní a připustíte si, že je s vámi něco v nepořádku (což je nakonec ten důvod, proč jste se k terapii odhodlali), tak úleva na sebe nedá dlouho čekat. Vlastně se skoro nic moc nezmění, ale zároveň se změní úplně všechno. Postupně začnete mít pocit, že dokážete, pro co se rozhodnete. Úkoly, které před vás život staví, nebudou těžké, ale zvládnutelné, na některé se budete i těšit. S odstupem času pochopíte, proč se jednotlivé situace v životě staly a proč jste měli potkat lidi, které jste potkali. Kdysi jsem někde četla, že psychoterapie je proměna nevědomého na vědomé, líp se to snad ani vyjádřit nedá. Po terapii u Olgy budete mít prostě život ve svých rukou.

Kamila

Kamila

Klientka
nany-nub

Blog

Nechci Sex!

Sex by v podstatě neměl představovat pro člověka žádný problém. Naopak, měla by to být věc výhradně příjemná a obohacující náš život o mimořádně pěkné chvíle. Bohužel to tak u všech není. Pro mnohé představuje sex problém, který má pak dopad na další sféry jejich života. Proč je sex takový problém? Odpověď je velmi jednoduchá a globální. Jde o to, že se do rozporu dostává „chci“ a „můžu“. Variací na toto téma existuje celá řada: Chci, ale nemůžu. Můžu, ale nechci. Chci.

Přečíst článek

Práce na sobě

„Když k nám naše tělo začne promlouvat přes fyzické a psychické problémy, žádá nás, abychom si ve svém životě uvědomili, co děláme špatně a na základě tohoto poznání, se svůj život pokusili změnit. Tím, že tělo strádá, dává nám jasný signál, že jsme došli ke své pomyslné hranici, ať už fyzické, emocionální či mentální. Odstranění symptomů, které nám neumožní zjistit skutečnou vnitřní příčinu, je jen částečnou pomocí.“ říká MUDr. Olga Železnová, kromě medicíny vystudovala i psychologii a více jak 15 let se věnuje.

Přečíst článek

Tělesná terapie

„99 % klientů, kteří poprvé přijdou do mé ordinace, je ve stavu značného psychického a následně i tělesného napětí a stresu. Proto v první části tělesné psychoterapie pracujeme na uvolňování a zrelaxování organismu. Teprve když se člověk dostane ze svého vnitřního sevření, uklidní se a ztiší napjaté myšlenkové pochody, je schopen se na své trápení podívat z nadhledu a najít ten správný způsob řešení.“ říká MUDr. Olga Železnová, lékařka, psycholožka a již 15 let terapeutka tělesné psychoterapie. Technika tělesné psychoterapie napomáhá při celé řadě.

Přečíst článek

Musíte chtít změnu sami.

Klíčem k úspěchu není jen správný psycholog, ale také vaše vůle chtít něco změnit.

nany-nub

Naše sídlo

nany-nub

Kontakt

MUDr. Olga  Železnová (Zheleznova)

Adresa: Karmelitská 379/18, Praha 1

Telefon: +420 605 563 228

Email: olga@olvita.cz

IČO: 07335521

ol-blue

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Ověřte, že nejste robot přepsáním tohoto textu: captcha