Tělesná terapie

Изображение 005„99 % klientů, kteří poprvé přijdou do mé ordinace, je ve stavu značného psychického a následně i tělesného napětí a stresu. Proto v první části tělesné psychoterapie pracujeme na uvolňování a zrelaxování organismu. Teprve když se člověk dostane ze svého vnitřního sevření, uklidní se a ztiší napjaté myšlenkové pochody, je schopen se na své trápení podívat z nadhledu a najít ten správný způsob řešení.“

říká MUDr. Olga Železnová, lékařka, psycholožka a již 15 let terapeutka tělesné psychoterapie.

Technika tělesné psychoterapie napomáhá při celé řadě problémů. V podstatě všechno na co si jen vzpomenete, se dá řešit touto cestou – partnerské a rodinné vztahy, anorexie, závislost na drogách, strach z aut, nízké sebevědomí, obezita, posttraumatické stavy, deprese, sexuální problémy atd. „Například nadváha je především psychologický problém. Svůj vliv má samozřejmě zdravé jídlo a přiměřený životní styl. Ale hlavní příčina bývá v nedostatku sebelásky. Lidé hledají, proto lásku a úctu u druhých a myslí, že ji získají tím, že budou štíhlí. Jsou přesvědčeni, že když budou mít o nějaké to kilo méně, tak automaticky budou oblíbení, spokojení a šťastní, najdou výbornou práci a skvělého partnera,“ vypráví ze svých zkušeností paní doktorka.

Všechny reakce, které v těle probíhají jsou univerzální, proto i způsob terapie má u všech klientů stejný základ. Nejdříve je nutné odstranit svalové bloky, aby se tělo zbavilo stresů. Při hluboké relaxaci dochází ke sjednocení vnitřního světa člověka. To znamená, že myšlenky přestávají jít jedním směrem a pocity druhým či že člověk vůbec nevnímá své pocity a mysl ho drží pevně ve své moci. Vytváří se psychologická imunita a na základě vnitřního procitnutí, se harmonizuje jeho vztah s okolním světem.

STRACH ZE ZTRÁTY

„Jedna má klienta, velice vzdělaná a inteligentní žena, si vzala za manžela alkoholika, který když se napil, tak ji bil. Cítila, že život s ním není pro ni to správné, ale rozhodla se ve vztahu setrvávat ze strachu, aby případně nenarazila na muže, který by se například opíjel ještě častěji a mlátil ji více. Vše naštěstí dobře dopadlo. Žena podstoupila léčbu tělesné psychoterapie. Na základě tohoto nového poznání si uvědomila svoji skutečnou hodnotu. Získala zdravé sebevědomí. Rozvedla se s manželem – alkoholikem a dnes má novou spokojenou a šťastnou rodinu,“ usmívá se paní doktorka.

Podle paní MUDr. Železnové hraje často významnou roli nízké sebevědomí klienta a strach že o něco přijde a nezíská nikdy už nic lepšího. Na otázku jak je možné se s tímto stavem vyrovnat, paní doktora říká: „Kromě práce s odborným terapeutem si každý člověk může pomoci afirmacemi a vizualizací. Vyhraďte si každý den alespoň deset minut po probuzení a před ulehnutím. Zklidněte svou mysl a soustřeďte se na svůj dech. Pak si v duchu představujte, jak jste silní, vyrovnaní a pevní. Máte zdravou dávku sebevědomí a nebojíte se. Představovat si můžete cokoliv chcete a co je ku prospěchu vám a ostatním lidem. Dále si vytvořte několik afirmací pro stav, kterého si přejete dosáhnout – například: Mám zdravé sebevědomí a nenechám se ovládat svým okolím. Jsem zdravý a spokojený, má rodina je harmonická apod. Je důležité, abyste se tak už teď hned začali cítit. Vizualizace a afirmace si můžete vytvářet jak pro dlouhodobé cíle, tak pro určitý projekt, pro úspěšný den apod.“

PRÁCE S TĚLEM

Značnou část toho co vysíláme k okolí se děje nevědomě. Však ani my sami si často nejsme vědomi, co se v nás zrovna odehrává.

Naše podvědomí nám vysílá signály přes tělo – určitým způsobem se cítíme fyzicky, ovlivňují nás různé pocity, nálady, myšlenky apod. Můžeme onemocnět, být unavení a ospalí, cítit strach, zmatek, utíkat z nepříjemných situací pomocí alkoholu, drog či automatů, mít nadměrnou chuť k jídlu apod. „Když naše tělo začne s námi mluvit přes fyzické obtíže, upozorňuje nás především na to, že ve svém životě něco děláme špatně a měli bychom to něco od základů změnit. Odstraníme-li pouze symptomy a nezjistíme skutečnou vnitřní příčinu, problém nevyřešíme. Příznaky sice zmizí, ale brzy se objeví silnější varování,“ vysvětluje paní MUDr. Železnová.

JAK TERAPIE PROBÍHÁ?

Prvních několik sezení je soustředěno na uvolňování a odbourávání stresů a napětí v těle. Klient si lehne na podložku a vnímá pomalé a klidné pohyby rukou paní doktorky. Podvědomí se uvolní a pak přichází na řadu vizualizace. Následuje psychologický rozbor a vlastní terapie. Součástí sezení bývá i kreslení obrázků, z kterých paní doktorka zjišťuje vnitřní bloky a stav dotyčného člověka. Kreslí se strom; dům; člověk; moje rodina; muž, žena a já. Z tohoto rozboru se o sobě můžete mnohé dozvědět a může vám to pomoci v dalším osobním růstu. Zhruba v polovině všech sezení bývá většina lidí připravena k intenzivní práci na sobě. „Klient se za několik setkání díky tělesné psychoterapii uvolní, není vystresovaný, dokáže jasně uvažovat, vidět věci ze širší perspektivy a mít nadhled. Teprve teď přichází čas pro vlastní psychologickou práci. Často je nutné, aby se člověk pravdivě podíval na svůj dosavadní život a na základě tohoto  poznání provedl vhodné změny,“ vysvětluje paní doktorka. Následuje vhodná psychologická terapie. Klient se často doslova učí pozitivnímu myšlení. „Mozek je jako zahrádka, buď o ní pečujete pravidelně, vytrháváte plevel a upravujete záhonky. Nebo neděláte nic a za nějakou chvíli máte ze zahrádky prales,“ přirovnává paní doktorka práci myšlenek.

NEBUĎTE NA VŠECHNO SAMI

Paní MUDr. Železnová se občas setká s pacientem, který je přesvědčený, že své problémy musí zvládnout sám a že odborná pomoc je pro něj zbytečná. Vždy v těchto případech říká: „Ano, máte možnost svůj stav zvládnout sám. Je to však stejné, jako kdyby jste se rozhodl, že si sám ušijete kalhoty, aniž byste to někdy předtím dělal. Můžete si obstarat informace a opatřit vše potřebné. Pravděpodobně vám však ušití kalhot bude trvat hodně dlouho a nakonec vám třeba ani nebudou pasovat. Jistě by bylo lepší tuto práci přenechat dobré švadleně, která má zkušenosti. Stejně tak to je i s vašimi problémy. Můžete je řešit sám třeba celý život, záleží na vašem rozhodnutí. Lépe, rychleji a efektivněji vám pomůže zkušený terapeut. Jako příklad můžu uvést častý problém – strach. Můžeme žít se strachem, můžeme věřit, že se ho nějak zbavíme. Existují však metody, které pomáhají mnohem rychleji. Když člověk ztratí strach, změní se mu úplně život. Na strach je potřeba hodně energie, kterou pak můžeme vydat úplně na něco jiného. Tak proč ztrácet čas?“

Petra Forejtová

Tento článek byl uveřejněn v časopise Regena.